Aktualnosti

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Mladen Smoljanec,mag.oec.,održao je dana 25.siječnja 2019.godine gostujuće predavanje na Sveučilištu Sjever. Predavanju su prisustvovali studenti prve godine budući magistre/magistri sestrinstva-smjer Menađment u sestrinstvu. Zbog velikog iskustva u vođenju sustava u sektoru zdravstva tema predavanja bilo je Suvremeni izazovi upravljanja i financiranje sustava zdravstva.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečajeve "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" za djelatnike PU Varaždinske 11. i 13.prosinca 2018.godine u Nastavnom centru u Ludbregu. Tečaju je prisustvovalo 14 policijskih djelatnika koji su osposobljeni da u slučaju iznenadnog srčanog zastoja pomognu unesrećenim osobama do dolaska hitne medicinske službe. Nakon uspješno položenog tečaja, potvrdnice polaznicima tečaja podijelio je u prostorijama PU Varaždinske, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu županije Varaždinske, Mladen Smoljanec mag.oec.

13. siječnja 2016. godine, Varaždin

Varaždinska županija vodi brigu o stručnosti liječničkih kadrova kao važnoj karici stabilnosti zdravstvenog sustava Varaždinske županije, jedna od mjera je i godišnji  radni sastanak s liječnicama na specijalizaciji. U prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije održan je godišnji stručni i radni sastanak s liječnicama koje se nalaze na specijalizaciji iz hitne medicine za Varaždinsku županiju, kako bi se uz stručne teme vezane uz odvijanje samih specijalizacija, ukazalo na mjere i važnost uvjeta za rad i zadržavanja liječnika u Varaždinskoj županiji. Sastanak je sazvala ravnateljica Zavoda Jasminka Begić, a odazvale su se liječnice Mihaela Leš, dr.med., Maja Svetec, dr.med., Marija Pleše, dr.med. i Marta Lukačević, dr.med.

Sastanku je nazočio i zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić, zadužen za resor zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, koji je istaknuo kako ovakvom specijalizacijom ljudi dobivaju znanja koja će tijekom radnog vijeka provoditi te u hitnim slučajevima spašavati živote.

Varaždinska županija i županijski Zavod za hitnu medicinu izvrsno surađuju, a briga o ljudima je kvalitetna. Bitno nam je što mladi liječnici ostaju u Hrvatskoj i to što su liječnice odabrale specijalizaciju baš iz područja hitne medicine, što će ovdje provesti dobar dio karijere,a što je jamstvo stabilnosti Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i kvalitete usluge koja se pruža našim građanima, naglasio je zamjenik Kišić te dodao kako se nastavlja edukacija stanovništva Županije kako se hitna služba ne bi pozivala u trenucima kada to nije potrebno već u hitnim situacijama kada je život ugrožen. Naglasio je da se projektom „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi„ uspjelo smanjiti dolaske na Hitnu, sa 30 na 21 tisuću i stvorilo adekvatne uvjete za zbrinjavanje životno ugroženih pojedinaca na području naše Županije.

Suradnja i praćenje potreba liječnika je doprinos njihovom zadržavanju  na našem području. Izvanbolnička hitna medicinska služba stalno se susreće s velikim brojem odlazaka i dolazaka mladih liječnika jer u pravilu nemaju namjeru odlučiti se za rad na toj razini zdravstvene zaštite nego se odlučuju za bolničke specijalizacije. Za sada naš ZHM VŽ svojom organizacijom rada i uvjetima rada osigurava potreban broj liječnika za rad u izvanbolničkoj HMS.

Programom Zavoda određuje se provođenje postupaka i radnji kojima je cilj poslovanje s uravnoteženim prihodima i rashodima kao i racionalizacija poslovanja uz zadržavanje razine opsega i vrste zdravstvene zaštite i kvalitete pružanja zdravstvene usluge u interesu građana i pacijenata Županije. Kako bi što kvalitetnije pružali usluge hitne medicinske službe djelatnici se stalno stručno usavršavaju, a u što spadaju i specijalizacije (seminari, tečajevi treninzi, škola hitne medicine i sl.) te treninzi i tečajevi u Nastavnom centru Zavoda, istaknula je na sastanku ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Jasminka Begić.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom provodi projekt "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi".

U sklopu projekta pripremljeni su uokvireni plakati/vodiči "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi" te smo predvidjeli njihovo postavljanje u prosvjetnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, gradovima i općinama te autobusnim i željezničkim kolodvorima Varaždinske županije, s ciljem podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine. Sam plakat trajni je vodič za stanovništvo, s ciljem podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine.

Na početku 2015. godine održana su predavanja na temu "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi" u Područnoj školi Tužno, Osnovnoj školi Vidovec i Osnovnoj školi Vinica. Tijekom studenog i prosinac 2015. godine predavanja su održana u II. Gimnaziji Varaždin, Osnovnoj školi Metel Ožegović Radovan, Osnovnoj školi Svibovec, Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica i Osnovnoj školi Izidora Poljaka Donja Višnjica. U sklopu predavanja ukupno je educirano ukupno 956 učenika i 99 djelatnika škola.

Kroz izlaganje plakata i održavanja predavanja ukazuje se na važnost edukacije vezano uz situacije u kojima se očekuje brzo i učinkovito djelovanje u cilju spašavanja i očuvanja ljudskog života i zdravlja.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečajeve "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" u četiri općine Varaždinske županije i to u Ljubešćici 21. studenog, Donjoj Voći 28. studenog, Sračincu 10. prosinca i Vidovcu 15. prosinca 2015. godine.

Na tečajevima je ukupno educirano 58 građana laika čime se povećao broj osoba koje su osposobljene za pružanje osnovnih mjera održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora, a što je od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu.

 

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provode nacionalni program "Oživljavanje u zajednici" u okviru kojeg se održava tečaj "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora". Grad Novi Marof i Općina Cestica iskazali su interes Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu za održavanje tečaja. Nacionalni instruktori iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije 20. 11. 2015. godine u prostorima Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu i 05. 12. 2015. godine u prostorima Općine Cestica održali su tečaj „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.

Na tečaju u Novom Marofu ukupno je sudjelovalo 11 polaznika zaposlenih u Osnovnoj i Srednjoj školi, dječjem vrtiću, Gradu Novi Marof, Gradskoj knjižnici i čitaonici te vatrogasci iz DVD-a Novi Marof, a u Općini Cestica također 11 polaznika vatrogasaca DVD-a Križovljan iz Cestice i građana općine.

Edukacija građana laika od iznimne je važnosti za lokalnu zajednicu jer je pojedinac educiran za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora u mogućnosti spasiti život svojem sugrađaninu kojemu se dogodio srčni zastoj, održavajući ga na životu sve do dolaska tima hitne medicinske službe.

 

Svečani mimohod povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja" održan je 4. kolovoza 2015. godine Ulicom grada Vukovara u Zagrebu.

Djelatnici hitne medicinske službe sudjelovali su kao dio pješačkog postroja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugih operativnih snaga uz djelatnike Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Saveza izviđača, postrojbi civilne zaštite te vodiče s potražnim psima. Uz deset djelatnika hitne medicinske službe sudjelovala su i dva vozila za hitne intervencije. Iz Zavoda za hitnu medicinu Vraždinske županije sudjelovali su Ivana Žugec, dr.med., Renato Štimac, med.teh. i Zoran Ognjanović, med.teh.

 

Treći tjedan sigurnosti cestovnog prometa obilježava se na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda (Rezolucija: 68/269 „Improving global road safety“). Vodeća tema Tjedna je unapređenje sigurnosti djece u prometu. Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjeni narodi su koordinatori aktivnosti na globalnoj razini.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije uključio se u obilježavanje 3. tjedna sigurnosti cestovnog prometa tako da je 06.05.2015. godine u 09,00 sati  s učenicima 3. i 4.  razreda II. Gimnazije Varaždin, timovima i vozilima HMS i predstavnicima Varaždinske županije sudjelovao u panoramskoj snimci  kako bi se vizualno istaknulo koliko je učenika do sada u toj školi educirano za pružanje hitne medicinske pomoći na način kojim se stvaraju partneri hitne medicinske službe i čime se dobiva na vremenu i većem postotku spašenih života i pravilno zbrinutih ozljeda odnosno ispravnog  pružanja hitne medicinske pomoći stradalima u prometnim nesrećama.

Djeca pomažu djeci. Edukacijom  o hitnoj medicini u okviru projekta „Što trebate znati o HMS“  pruža se veća sigurnost u cestovnom prometu u onim trenucima kada se na žalost već dogodila neželjena posljedica,  ali se njezini neželjeni  učinci mogu izbjeći ili umanjiti.  

Ovogodišnje središnje obilježavanje Nacionalnog dana HMS-a održano je u Puli, gdje se pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije održalo prvo Međunarodno natjecanje timova HMS-a u Hrvatskoj. Susret je okupio 23 tima HMS-a iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske koji su se natjecali u zbrinjavanju hitnih pacijenata prema četiri scenarija bazirana na realnim situacijama.

„Natjecateljski duh najsnažnija je motivacija za izvrsnost u radu“, istaknula je na svečanom proglašenju pobjednika ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Također je svim djelatnicima HMS-a čestitala njihov dan i zahvalila im na svakodnevnom, nesebičnom i visoko profesionalnom zbrinjavanju hitnih pacijenata. Iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije kao članovi natjecateljske ekipe HMS sudjelovali su: Krešimir Slunjski, dr.med., Marko Majcenović, med. teh. i vozač Dario Kovačić.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obilježio je  Nacionalni dan hitne medicinske službe, 30. travanj 2015. godine, u četiri odgojno-obrazovne ustanove  u  Varaždinskoj županiji i to u Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u Varaždinu, OŠ Izidora Poljaka u Višnjici,  Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu s učenicima OŠ Novi Marof  i  Dječjem vrtiću „Radost“ u Ludbregu. Dan je obilježen na način da je djeci omogućeno upoznavanje s opremom vozila hitne medicinske službe i pozivnim brojem 194, druženjem s članovima ekipa HMS-a, a sve s ciljem približavanja javne zdravstvene službe, hitne medicine, najmlađima i najosjetljivijim skupinama stanovništva. 

Učenici osnovnih škola ujedno su se  upoznali i s projektom „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ i s nacionalnim programom javno dostupne rane defibrilacija „Pokreni srce spasi život“ Ministarstva zdravlja RH, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  

Stranice