Aktualnosti

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečaj "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" za djelatnike OPREMA d.o.o.Ludbreg 02.prosinca 2019.godine u Nastavnom centru u Ludbregu. Tečaju je prisustvovalo 11 djelatnika firme koji su osposobljeni da u slučaju iznenadnog srčanog zastoja pomognu unesrećenim osobama do dolaska hitne medicinske službe. Nakon uspješno položenog tečaja, potvrdnice polaznicima tečaja podijelio je u prostorijama OPREMA d.o.o. Ludbreg, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu županije Varaždinske, Mladen Smoljanec mag.oec.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečaj "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" za djelatnike firme Varkom d.o.o. 30.kolovoza 2019.godine u Nastavnom centru u Ludbregu. Tečaju je prisustvovalo 14 djelatnika koji su osposobljeni da u slučaju iznenadnog srčanog zastoja pomognu unesrećenim osobama do dolaska hitne medicinske službe. Nakon uspješno položenog tečaja, potvrdnice polaznicima tečaja podijelio je u prostorijama firme Varkom d.o.o., Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu županije Varaždinske, Mladen Smoljanec mag.oec.

 

 

Slika

 

 

U vježbi "STRMEC 2019.“ održanoj u četvrtak 26. rujna, pripadnici operativnih snaga civilne zaštite primijenili su stečena znanja iz spašavanja i postupanja na divljim vodama te provjerili svoju fizičku spremnost. Tom prigodom učesnike osposobljavanja pozdravili su zamjenik župana Varaždinske županije i načelnik stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin i zamjenik župana Tomislav Paljak. Terenskom dijelu osposobljavanja prisustvovali su predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Društva Crvenog križa Varaždinske županije, Područnog ureda za civilnu zaštitu Varaždin, HGSS Stanice Varaždin i Policijske uprave Varaždinske. Tijekom analize osposobljavanja, koju je vodio načelnik stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin, zaključeno je da bi osposobljavanja operativnih snaga trebalo održavati češće, najmanje dva puta godišnje, kako bi se obnovila i utvrdila potrebna znanja i vještine.

 

<a  data-cke-saved-href="/UserDocsImages//CIVILNA href="/UserDocsImages//CIVILNA ZAŠTITA/VJEŽBE/Varazdin/Vidovec_1.jpg" target="_blank">Spremi sliku (u kvaliteti za tisak)</a>

 

 

 

Vježba spašavanja osoba iz ruševina nastalih potresom provedena je i u Općini Vidovec prilikom obilježavanja njihovog dana. Naime, prema scenariju snažan potres pogodio je Općinu Vidovec te izazvao materijalnu štetu na objektima u vidu urušavanja. Potres je izazvao urušavanje zgrade Nogometnog kluba NK Nedeljanec s popratnom pojavom – požarom. Većina članova Nogometnog kluba Nedeljanec („Juniori“) samostalno se evakuirala međutim tri osobe ostaju „zarobljene“ u ruševinama. Vatrogasci su prodrli u ruševinu i gase požar te pronalaze dvije osobe koje iznose i predaju timu Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok tim HGSS Stanica Varaždin pretražuje objekta i uz uz pomoć potražnog psa pronalaze treću osobu. Tim Hitne medicinske službe nakon izvršene medicinske trijaže dvije povrijeđene osobe predaje ekipi Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, a jednu osobu zbog težine ozljeda odvoze u Opću bolnicu Varaždin. I ova je vježba uspješno završena.

 

Slika

 

 

 

U sklopu obilježavanja Dana Općine Mali Bukovec, koja se nalazi na području na kojem je moguće očekivati nastanak potresa sa značajnim posljedicama po lokalno stanovništvo, organizirana je i provedena vježba u kojoj je  simuliran upravo nastanak potresa odnosno posljedično nastalih požara. Sama vježba zahtijevala je provedbu evakuacije i spašavanja iz nekoliko građevinskih objekata javne, stambene i gospodarske namjene, odnosno spašavanje osoba koje su se zatekle u tim objektima tijekom potresa te koje bez vanjske pomoći nisu bile u stanju samostalno napustiti objekt, kao i gašenje požara. Scenarij vježbe predviđao je uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Mali Bukovec i susjedne Općine Veliki Bukovec, a sama vježba održana je u središnjem dijelu naselja Mali Bukovec. Pored Općinskog stožera civilne zaštite koji je imao zadaću koordinativnog tijela vježbu su odradili timovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja obje općine, zatim Policijske postaje Ludbreg, Stanice gorske službe spašavanja Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

 

 

 

 

Scenarijem vježbe predviđeno je uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Općine, a sama vježba održana je u središnjem dijelu naselja Sveti Đurđ. Uz Stožer civilne zaštite Općine Sveti Đurđ kao koordinatora aktivnosti, u vježbi su sudjelovali pripadnici 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine, Policijske postaje Ludbreg, Stanice gorske službe spašavanja Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Vježbu su uz brojne građane pratili  i povjerenici civilne zaštite, kao i predstavnici pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite te su se mogli upoznati s prikazanim sposobnostima, tehnikama  i vještinama spašavanja s visina i zarušenog prostora, pretrage zgrada, gašenja požara, medicinskog zbrinjavanja i uspostavu radio komunikacija. Potreba unaprjeđenja radio komunikacija između svih operativnih snaga jedan je od  zaključaka analize same vježbe, čiji su odabir teme i sama provedba ocijenjeni visokim ocjenama. Vježbom proigravane situacije doprinijele su uočavanju određenih nedostataka, kao i potreba za dodatnim osposobljavanjima i opremanijma. Vježbu je organizirala Općina Sveti Đurđ u skladu s Planom vježbi za 2019. godinu, a u prigodi obilježavanja Dana općine.

 

Slikovni rezultat za zhm varaždinske županije

 

 

 

 

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Mladen Smoljanec,mag.oec.,održao je dana 25.siječnja 2019.godine gostujuće predavanje na Sveučilištu Sjever. Predavanju su prisustvovali studenti prve godine budući magistre/magistri sestrinstva-smjer Menađment u sestrinstvu. Zbog velikog iskustva u vođenju sustava u sektoru zdravstva tema predavanja bilo je Suvremeni izazovi upravljanja i financiranje sustava zdravstva.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečajeve "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" za djelatnike PU Varaždinske 11. i 13.prosinca 2018.godine u Nastavnom centru u Ludbregu. Tečaju je prisustvovalo 14 policijskih djelatnika koji su osposobljeni da u slučaju iznenadnog srčanog zastoja pomognu unesrećenim osobama do dolaska hitne medicinske službe. Nakon uspješno položenog tečaja, potvrdnice polaznicima tečaja podijelio je u prostorijama PU Varaždinske, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu županije Varaždinske, Mladen Smoljanec mag.oec.

13. siječnja 2016. godine, Varaždin

Varaždinska županija vodi brigu o stručnosti liječničkih kadrova kao važnoj karici stabilnosti zdravstvenog sustava Varaždinske županije, jedna od mjera je i godišnji  radni sastanak s liječnicama na specijalizaciji. U prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije održan je godišnji stručni i radni sastanak s liječnicama koje se nalaze na specijalizaciji iz hitne medicine za Varaždinsku županiju, kako bi se uz stručne teme vezane uz odvijanje samih specijalizacija, ukazalo na mjere i važnost uvjeta za rad i zadržavanja liječnika u Varaždinskoj županiji. Sastanak je sazvala ravnateljica Zavoda Jasminka Begić, a odazvale su se liječnice Mihaela Leš, dr.med., Maja Svetec, dr.med., Marija Pleše, dr.med. i Marta Lukačević, dr.med.

Sastanku je nazočio i zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić, zadužen za resor zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, koji je istaknuo kako ovakvom specijalizacijom ljudi dobivaju znanja koja će tijekom radnog vijeka provoditi te u hitnim slučajevima spašavati živote.

Varaždinska županija i županijski Zavod za hitnu medicinu izvrsno surađuju, a briga o ljudima je kvalitetna. Bitno nam je što mladi liječnici ostaju u Hrvatskoj i to što su liječnice odabrale specijalizaciju baš iz područja hitne medicine, što će ovdje provesti dobar dio karijere,a što je jamstvo stabilnosti Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i kvalitete usluge koja se pruža našim građanima, naglasio je zamjenik Kišić te dodao kako se nastavlja edukacija stanovništva Županije kako se hitna služba ne bi pozivala u trenucima kada to nije potrebno već u hitnim situacijama kada je život ugrožen. Naglasio je da se projektom „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi„ uspjelo smanjiti dolaske na Hitnu, sa 30 na 21 tisuću i stvorilo adekvatne uvjete za zbrinjavanje životno ugroženih pojedinaca na području naše Županije.

Suradnja i praćenje potreba liječnika je doprinos njihovom zadržavanju  na našem području. Izvanbolnička hitna medicinska služba stalno se susreće s velikim brojem odlazaka i dolazaka mladih liječnika jer u pravilu nemaju namjeru odlučiti se za rad na toj razini zdravstvene zaštite nego se odlučuju za bolničke specijalizacije. Za sada naš ZHM VŽ svojom organizacijom rada i uvjetima rada osigurava potreban broj liječnika za rad u izvanbolničkoj HMS.

Programom Zavoda određuje se provođenje postupaka i radnji kojima je cilj poslovanje s uravnoteženim prihodima i rashodima kao i racionalizacija poslovanja uz zadržavanje razine opsega i vrste zdravstvene zaštite i kvalitete pružanja zdravstvene usluge u interesu građana i pacijenata Županije. Kako bi što kvalitetnije pružali usluge hitne medicinske službe djelatnici se stalno stručno usavršavaju, a u što spadaju i specijalizacije (seminari, tečajevi treninzi, škola hitne medicine i sl.) te treninzi i tečajevi u Nastavnom centru Zavoda, istaknula je na sastanku ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Jasminka Begić.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom provodi projekt "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi".

U sklopu projekta pripremljeni su uokvireni plakati/vodiči "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi" te smo predvidjeli njihovo postavljanje u prosvjetnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, gradovima i općinama te autobusnim i željezničkim kolodvorima Varaždinske županije, s ciljem podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine. Sam plakat trajni je vodič za stanovništvo, s ciljem podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine.

Na početku 2015. godine održana su predavanja na temu "Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi" u Područnoj školi Tužno, Osnovnoj školi Vidovec i Osnovnoj školi Vinica. Tijekom studenog i prosinac 2015. godine predavanja su održana u II. Gimnaziji Varaždin, Osnovnoj školi Metel Ožegović Radovan, Osnovnoj školi Svibovec, Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica i Osnovnoj školi Izidora Poljaka Donja Višnjica. U sklopu predavanja ukupno je educirano ukupno 956 učenika i 99 djelatnika škola.

Kroz izlaganje plakata i održavanja predavanja ukazuje se na važnost edukacije vezano uz situacije u kojima se očekuje brzo i učinkovito djelovanje u cilju spašavanja i očuvanja ljudskog života i zdravlja.

Stranice