Dokumenti zavoda

Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka Upravnog vijeća
Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Procedura o blagajničkom poslovanju
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
POZIV ZA IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Cjenik edukacijskih usluga

Stranice