Dokumenti zavoda

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Procedura o blagajničkom poslovanju
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
POZIV ZA IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Cjenik edukacijskih usluga
Cjenik cjepiva
Odluka upravnog vijeća o utvrđivanju naknade za zdravstvene usluge
Obrazac - prijava nepravilnosti

Stranice