Dokumenti zavoda

Procedura o blagajničkom poslovanju
STATUT NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA
Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka Upravnog vijeća
Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Procedura o blagajničkom poslovanju

Stranice