Dokumenti zavoda

STATUT NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-PROČIŠĆENI TEKST-18.09.2023.
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
IZMJENA STATUTA
STATUT
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA
Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka Upravnog vijeća
Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda

Stranice