Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:
- pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Franje Galinca 4, 42000 Varaždin
- elektroničkim putem na e-mail adresu: tajnistvo@zhm-vz.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine 25/13,  85/1569/22)