Dokumenti zavoda

ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
POZIV ZA IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Cjenik edukacijskih usluga
Cjenik cjepiva
Odluka upravnog vijeća o utvrđivanju naknade za zdravstvene usluge
Obrazac - prijava nepravilnosti
Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Stranice